19th Ave New York, NY 95822, USA

SZTUKA DLA POKOJU NA ŚWIECIE

holos skóra węża

Interesujący nurt w sztuce, budzący we mnie jako architekta, duże zainteresowanie z uwagi na ważność celowości tej sztuki. Staje się ona elementem ważnym społecznie, kulturowo o znaczeniu o dużo większym zasięgu niż pięknosztuki tworzonej. Staje się wymiarem istotnym w zakresie globalnym i pracującym dla świata w dążeniu do zachowania pokoju oraz podkreślania jaki jest ważny. Architekt może podjąć również w kontekście swojego biura architektonicznego wyzwania wyrażania takiej sztuki, miejsca dla takiej sztuki w projektach. Jednym z artystów, którzy reperzentują ten nurt sztuki jest Brian Berman autor HOLOS (na zamieszczonym zdjęciu) https://holosamulets.com/holos-symbolism/ https://www.instagram.com/p/Cuy2ChCK4pS/