Studio

  • Katarzyna Jarosz-Haponik | KASHI, ZAŁOŻYCIEL, GŁÓWNY ARCHITEKT
  • Ewa Urbańczyk | MANAGER PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
  • Agnieszka Smółkowska | ASYSTENT ARCHITEKTA
  • Architekci współpracujacy

……..